• - codul civil (legea nr. 287/2009) 5 1. codul civil - ujmag.ro
  ilie, r. rizoiu, drept civil. persoanele, ed. universul juridic, bucureşti, 2016, ... privind codul civil (m. of. nr. 696 din data de 30 septembrie 2011);
 • - codul muncii actualizat 2017 (legea nr. 53/2003)
  codul muncii actualizat 2017 ... r ăspunderea juridic ... numai în m ăsura în care acestea nu con ţin dispozi ţii specifice derogatorii.
 • - codul civil al republicii moldova (extrase) - ijc.md
  codul civil al republicii moldova (extrase) nr. 1107-xv din 06.06.2002 monitorul oficial nr. 82-86 din 22.06.2002 (…) articolul 14. ... articolul 1423. m ...
 • - codul civil (legea nr. 287/2009) - hamangiu.ro
  convenţia matrimonială 5 codul civil (legea nr. 287/2009)1) convenţia matrimonială [cartea a ii-a. despre familie. titlul ii. căsătoria. capitolul vi.
 • - legea nr. 287/2009[1] privind codul civil - ujmag.ro
  pavel perju 1 legea nr. 287/2009[1] privind codul civil republicată în m. of. nr. 505 din 15 iulie 2011 cu modificările aduse prin: legea nr. 60/2012 privind ...
 • - rezoluţiunea şi rezilierea contractelor în noul cod civil
  r.t.d. civ. - revue trimestrielle de droit civil r. t. d. com. - revue ... contractelor în codul civil al provinciei ... a numi generic mijloacele sau m ...
 • - l e g e cartea a doua drepturile reale - promstroi.md
  codul civil al republicii moldova cartea a doua ... articolul 341. r ăscump ărarea ... particularit ăńile gaj ării m ărfurilor care se afl ...
 • - condibiile r spunderii civile în noua reglementare a ...
  6 pentru definicii ale r spunderii contractuale, a se vedea m. eliescu, r spunderea civil delictual, editura ... codul civil de la 1865 sancciona, ...
 • - probleme de reglementare a contractului de donaţie
  principalele elemente ce ţin de contractul de donaţie, felul în care acesta este tratat de codul civil al r. m., dar şi modurile de reglementare în alte ...
 • - o nouă viziune asupra prejudiciului ca element al ...
  proprie” sau „răspunderea pentru fapta altuia” [4], ... necesare şi sub imperiul reglementării art. 998-999 codul civil din 1864. 1. prejudiciul ...
 • - cap. i părţile contractului
  şi atribut fiscal r: ... în temeiul art. 1848 din codul civil, ... s ă nu ia niciun fel de m ăsuri în leg ătur ă cu exploatarea terenului arendat, ...
 • - cadrul legislativ-normativ ce reglementează activitatea de ...
  anexa 1 cadrul legislativ-normativ ce reglementează activitatea de întreprinzător în republica moldova 1. codul civil al r.m. nr. 1107-xv din 06.06.2002 publicat ...
 • - consiliul local al municipiului timisoara directia de ...
  în temeiul art. 285 din legea 287/2009 privind codul civil, ... 3a mai 2018 ap o stl m r iu -c n lefter îandreea-lavinia timi soara t im timisoara timis publicatie
 • - noul cod civil 7 luni de la aplicare probleme si solutii ...
  b a r o u l v â l c e a in ... (expert asimilat magistratilor in cadrul i.n.m..) “dispozitii ale noului cod civil in materia ... atunci când codul civil a fost ...
 • - consiliul local al municipiului timisoara directia de ...
  tim isoara t m s sânnicolau mare timis ... în temeiul art. 285 din legea 287/2009 privind codul civil, ... r esita c a rs- v in timisoara im s
 • - redacţia: 3 data: 27.09.2016 nde 7.5 nomenclatorul ...
  codul civil al r.m. nr. 1107-xv parlamentul r.m 06.06.2002 departamentul juridic toți salariații 6. codul de procedură civilă al r.m. nr. 225-xv parlamentul ...
 • - ş facultatea de drept tematica i bibliografia examenului ...
  codul civil; 2. iosif r. urs, petruţa-elena ispas, drept civil. teoria drepturile reale, ... m.dinu, judecata în primă instanţă, ed.hamangiu, bucureşti, 2016
 • - codul civil publicat în buletinul oficial nr. 1 din 1 ...
  codul civil publicat în ... cu privire la calitatea de cetăţean al r.s ... a se vedea legea nr. 86/1945 pentru statutul naţionalităţilor - m.of. nr. 30 din 7 ...
 • - banii în codul civil român - drept.ucv.ro
  se vedea r. libchaber, ... codul civil are în vedere acest sens nu numai atunci când face ... de m. mureşan, drept civil. partea generală, ed. cordial lex ...
 • - ordona nţă de urgenţă nr. 195 din 12 decembrie 2002 ...
  m a m a i a n r . 5 0 , e t a j 2 t e l / f a x : 0 2 4 1 / 4 8 5 0 2 0 ; ... civil sau penal, ... r in vigoare, si sa le mentina in ...
 • - codul penal din 17 iulie 2009 (*actualizat*) emitent ...
  codul penal din 17 iulie 2009 ... c a b i n e t d e a v o c a t e m i l m i h a i l t a t u c o n s t a n t a , b d . m a m a i a n r . 5 0 , e t a j 2 t e l / f a ...
 • - condiţii generale de construibilitate
  minim 12 m. în cazul locuinţelor izolate. ghid privi nd apl icar ea reglementărilor de amplasare a construcţiilor faţă de aliniament
 • - codul civil. codul de procedura civila. actualizat 22 ...
  prevezute de codul civil din ... /v,r- motivarea integrale a deciziei poate fi consultatd online ... art. 38 din codul muncii, republicat (m. of' nr' 345 din
 • - dr. civil. teoria obligatiilor 2011-2012 - drept.unibuc.ro
  răspunderea civil ă ... codul civil (legea nr. 287/2009, m. of. nr. 55 din 5.07.2011); 2. legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a legii nr. 287/2009 privind
 • - elogiu codului civil - drept.ucv.ro
  codul civil român între tradi ţie şi reform ă la 140 de ani de aplicare 8 un comentator de seam ă al codului napoleon, massé-vergé, l ăudat de istrate
 • - codul civil si 9 legi uzuale ed - cdn4.libris.ro
  codul civil gi 9 legi uzuale ... n.r. motivarea integrald a deciziei poate fi consultate online la ... art.408-409 cpc; l> art' 38 din codul muncii' republicat (m' of ...
 • - cod penal - mpublic.ro
  r. ă modificare ... ti, în m. ă. sura în care ... zute de codul penal din 1969 sau de o lege special.
 • - codul de procedură fiscală - editurauniversuljuridic.ro
  c. civ. – codul civil al româniei ... s.r.l. – societate cu răspundere limitată m.f.i. – monitorul fiscalităţii internaţionale, editura wolterskluwer românia
 • - codul muncii al republicii moldova - dmc.utm.md
  codul muncii al republicii moldova publicat : ... printr-un contract civil, se reglementeaz ă ... m) asigurarea ...
 • - proiect de divizare parţială - fprima.ro
  art. 232 si urm din codul civil; art. 238, alin. 2 si urm., ... green apple imobiliar s.r.l. și ket testver imobiliar s.r.l., ...


 • © 2019 PDFSearchFiles. All right reserved. Contact Us:PDFSearchFiles[at]outlook.com